këmbës

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

këmbës m.

  1. Këmbësor (në kuptimin 1).
  2. usht., vjet. Këmbësor. Ushtri prej 6000 këmbësish.
  3. Këmbëse.
  4. Shelqëror.
  5. fig. bised. Ndihmës në një punë, ndërmjetës; zëvendës.