joklasor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

JOKLASOR mb.

  • Që nuk ka të bëjë me klasën si grup shoqëror, që qëndron jashtë klasës a jashtë klasave; që nuk shpreh interesat e klasës, që s'bëhet nga pozitat e klasës dhe s'është në dobi të saj, që s'është klasor. Qëndrim joklasor. Me karakter joklasor. Frymë joklasore. Shpjegim joklasor. Parti joklasore s'mund të ketë.