jashtëligjshëm

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

JASHTËLIGJSHËM mb.

  • Që nuk mbështetet në ligjet a që vjen në kundërshtim me to, që nuk merr parasysh a që i shkel ligjet; që nuk ka marrë formë ligjore, që s'është vendosur me ligj; që është ndaluar me ligj, që i janë hequr të drejtat e ligjshme. Veprime (kërkesa) të jashtëligjshme. Ndërhyrje (fitime, shpenzime) të jashtëligjshme. Martesë e jashtëligjshme. Metodë (mënyrë) e jashtëligjshme. Organizatë (parti) e jashtëligjshme.