gjysmëbujqësor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

GJYSMËBUJQËSOR mb.

  • Që e ka bujqësinë si pjesën më kryesore të ekonomisë, që mbështetet kryesisht në bujqësi. Vend gjysmëbujqësor. Ekonomi gjysmëbujqësore.