gatitor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

GATITOR mb.

1. Përgatitor. Kimi gatitore pjesë e kimisë, që përfshin njohuritë dhe veprimet për gatitjen e lëndëve të ndryshme në laborator.

2. vjet. Që shërbente për t'u dhënë nxënësve disa njohuri paraprake përpara se të fillonin mësimin e rregullt. Klasë gatitore. Shkollë gatitore.

3. si em. -E, ~JA f. ~E, ~ET vjet. Shkollë ose klasë gatitore.