gabohem

Nga Wiktionary

GABOHEM vetv.

1. Bëj një gabim në të folur a në të shkruar, në lexim, në numërim, në llogaritje etj. nga mosnjohja e rregullave a nga pakujdesia; gaboj. Gabohet në llogari. Gabohet në të folur.

2. Bëj një gabim a gabime në jetë a në punë, bie në gabim, gaboj; kam një ide, mendim a pikëpamje të gabuar. Gabohet rëndë.

3. Pës. e GABOJ.