farefisni

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

FAREFISNI f.

1. Të qenët farefis me dikë; lidhje gjaku a gjinie ndërmjet njerëzve, afri. Farefisni e largët. Ka farefisni me të.

2. përmb. Tërësia e njerëzve që kanë lidhje gjaku a gjinie ndërmjet tyre, farefis. Erdhi me tërë farefisninë e tij.

3. keq. Përkrahja e mbrojtja që u bën dikush pa të drejtë njerëzve, me të cilët ka lidhje gjaku a gjinie. Shfaqje farefisnie.