divergjencë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

DIVERGJENCË f.

1. libr. Mospërputhje e mospajtim në mendime dhe në veprime ndërmjet dy a më shumë njerëzve, palëve etj., ndryshim mendimesh a pikëpamjesh mbi një çështje; mosmarrëveshje. Divergjenca ideologjike. Kanë divergjenca. Nuk i sheshuan divergjencat.

2. spec. Veçimi a largimi i diçkaje nga drejtimi kryesor, nga prejardhja e përbashkët etj.; thellimi i dallimeve ndërmjet dy a më shumë dukurive; prirje e ndryshme a e kundërt. Divergjenca e vektorit. mat. Divergjenca e rrezeve. fiz. Divergjenca e tipareve. biol. Divergjenca e gjuhëve (e dialekteve). gjuh.