delegat

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

DELEGAT m.

1. Përfaqësues i zgjedhur nga një organizatë, nga një kolektiv etj. për të marrë pjesë në një kongres a konferencë. Delegatet e kongresit (e konferencës). Delegat me votë vendimore (këshillimore). Delegat i rrethit të Korçës. U zgjodh delegat. U nisën delegatët. U takua me delegatët.

2. Anëtar i një delegacioni. Priti delegatët.