Shpërdoro filtër menaxhmentin

Abuse Filter navigation (Faqja kryesore | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search
fundit 4 veprimet e, 0 (0%) kanë arritur kufirin e përcaktuar të 1.000, dhe 0 (0%) kanë përputhje me një nga filtrat aktual të aktivizuar.

Mirë se vini në ballinën kryesore të Filter shpërdoruesit. Filter shpërdoruesi është një mekanizëm i automatizuar sofverik Për të aplikuar deduktimin automatik të të gjitha veprimeve. Kjo ballinë tregon një listë të filtrave të përcaktuara, dhe i lejon ata të modifikohen.

Të gjithë filtrat

Opcionet
Filtër ID-ja Përshkrimi publik Pasojat Statusi Ndryshimet e fundit Dukshmëria
S'ka rezultate