Semiotika

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SEMIOTIKA em. fem.

  • Studimi i shenjave dhe simboleve, sidomos si mjete të gjuhës ose të komunikimit.